فرزند ایران ...
زانو نمی زنم حتی اگر سقف آسمان کوتاه تراز قامتم باشد (کوروش بزرگ)
کردار نیک *** گفتار نیک *** پندار نیک

 
تاريخ : جمعه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۰

کسی تا حالا تونسته این معما رو حل کنه ؟

این مساله را انشتین در قرن نوزدهم مطرح کرده بود و گفته شده است 98 درصد مردم دنیا قادر به حل آن نیستند. قدرت استنتاج خود را با حل این  معما بسنجید

 


مساله:
1- در یک خیابان 5 خانه وجود دارد که با پنج رنگ متفاوت رنگ شده اند.
2- در هر خانه یک نفر با ملیت متفاوت با خانه های زندگی می کند.

3- هر کدام از صاحبخانه ها یک نوشیدنی متفاوت می نوشد, یک مارک سیگار متفاوت دوست دارد و یک حیوان خانگی متفاوت را نگهداری می کند.
سوال: صاحب کدام خانه ماهی نگهداری می کند.

معلومات:

1-مرد انگلیسی در خانه قرمز زندگی می کند.
2- مرد سوئدی سگ دارد.
3- نوشیدنی مورد علاقه مرد دانمارک چای است.

4- خانه سبز رنگ سمت چپ خانه سفید رنگ است.
5- صاحب خانه سبز رنگ قهوه می نوشد.
6- مردی که سیگار پالمال می کشد پرنده نگهداری می کند.
7- صاحب خانه زرد رنگ سیگار دانهیل می کشد.
8- مردی که در خانه وسطی زندگی می کند نوشیدنی مورد علاقه اش شیر است.
9- مرد نروژی در اولین خانه زندگی می کند.
10- مردی که سیگار بلندز می کشد همسایه مردی است که گربه دارد.
11- مردی که اسب دارد همسایه مردی است که سیگار دانهیل می کشد.
12- مردی که سیگار بلومستر می کشد آبجو می نوشد.
13- مرد آلمانی سیگار پرنس می کشد.
14- مرد نروژی در همسایگی کسی است که خانه اش آبی رنگ است
15- مردی که سیگار بلندز می کشد همسایه ای داره که نوشیدنی مورد علاقه اش آب است.
ارسال توسط داود
 
تاريخ : جمعه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۰

جواب معمای انیشتین

اول یک جدول بشکل زیر تشکیل میدیم تا بمرور با حقایق داده شده پرش کنیم
 
  1 2 3 4 5
رنگ          
کشور          
سیگار          
حیوان          
نوشیدنی          

 

از شماره 8 نتیجه میگیریم که
 
  1 2 3 4 5
رنگ          
کشور          
سیگار          
حیوان          
نوشیدنی     شیر    

 

از شماره 9 نتیجه میگیریم که
 
  1 2 3 4 5
رنگ          
کشور نروژ        
سیگار          
حیوان          
نوشیدنی     شیر    

 

از شماره 14 نتیجه میگیریم که 
  1 2 3 4 5
رنگ   آبی      
کشور نروژ        
سیگار          
حیوان          
نوشیدنی     شیر    

 

از شماره 4 نتیجه میگیریم که خانه سفید یا شماره 3 هست یا 4

اگر خانه 3 سفید باشد با شماره 5 در تناقض هست پس فقط میتواند شماره 4 باشد
 

  1 2 3 4 5
رنگ   آبی   سبز سفید
کشور نروژ        
سیگار          
حیوان          
نوشیدنی     شیر قهوه  

 

در ترجمه اصل معما اشتباه وجود داره

در حقیقت شماره 1 انگلیسی درست هست و نه کبوتر

با اینحساب رنگ قرمز فقط میتونه شماره 3 باشه

و بخودی خود رنگ زرد متعلق به خانه شماره 1 است
 

  1 2 3 4 5
رنگ زرد آبی قرمز سبز سفید
کشور نروژ   انگلیس    
سیگار          
حیوان          
نوشیدنی     شیر قهوه  

 

از شماره 7 معلوم میشه که
 

  1 2 3 4 5
رنگ زرد آبی قرمز سبز سفید
کشور نروژ   انگلیس    
سیگار دانهیل        
حیوان          
نوشیدنی     شیر قهوه  

 

و از شماره 11
 

  1 2 3 4 5
رنگ زرد آبی قرمز سبز سفید
کشور نروژ   انگلیس    
سیگار دانهیل        
حیوان   اسب      
نوشیدنی     شیر قهوه  

 

 از شماره 3 میدونیم کسی که چای مینوشه نمیتونه توی خونه شماره 1 باشه

از طرفی از شماره 12 مشخصه که آبجو هم نیست پس فقط آب میمونه
 

  1 2 3 4 5
رنگ زرد آبی قرمز سبز سفید
کشور نروژ   انگلیس    
سیگار دانهیل        
حیوان   اسب      
نوشیدنی آب   شیر قهوه  

 

و از شماره 15
 

  1 2 3 4 5
رنگ زرد آبی قرمز سبز سفید
کشور نروژ   انگلیس    
سیگار دانهیل بلندز      
حیوان   اسب      
نوشیدنی آب   شیر قهوه  

 

و از شماره 12 معلوم میشه کسی که خانه شماره 2 هست بخاطر سیگارش نمیتونه آبجو بنوشه

پس ساکن شماره 2 چای مینوشه

و خودبخود ساکن خانه شماره 5 آبجو مینوشه
 

  1 2 3 4 5
رنگ زرد آبی قرمز سبز سفید
کشور نروژ   انگلیس    
سیگار دانهیل بلندز      
حیوان   اسب      
نوشیدنی آب چای شیر قهوه آبجو

 

و از شماره 3 

  1 2 3 4 5
رنگ زرد آبی قرمز سبز سفید
کشور نروژ دانمارک انگلیس    
سیگار دانهیل بلندز     بلومستر
حیوان   اسب      
نوشیدنی آب چای شیر قهوه آبجو

 

کسی که سیگار پرنس میکشه یا خانه شماره 3 است و یا شماره 4

از طرفی از حقیقت شماره 13 میدونیم که ملیت آلمانی داره

پس نمیتونه در خانه 3 باشه پس ساکن خانه 4 است
 

  1 2 3 4 5
رنگ زرد آبی قرمز سبز سفید
کشور نروژ دانمارک انگلیس آلمان  
سیگار دانهیل بلندز   پرنس بلومستر
حیوان   اسب      
نوشیدنی آب چای شیر قهوه آبجو

 

بخودی خود ساکن خانه 5 سوئدی

و سیگار مرد انگلیسی پالمال خواهد شد 

  1 2 3 4 5
رنگ زرد آبی قرمز سبز سفید
کشور نروژ دانمارک انگلیس آلمان سوئد
سیگار دانهیل بلندز پالمال پرنس بلومستر
حیوان   اسب      
نوشیدنی آب چای شیر قهوه آبجو

 

از شماره 2 سگ در خانه 5

و از شماره 6 پرنده در خانه 3
 

  1 2 3 4 5
رنگ زرد آبی قرمز سبز سفید
کشور نروژ دانمارک انگلیس آلمان سوئد
سیگار دانهیل بلندز پالمال پرنس بلومستر
حیوان   اسب پرنده   سگ
نوشیدنی آب چای شیر قهوه آبجو

 ارسال توسط داود
 
تاريخ : پنجشنبه پنجم آبان ۱۳۹۰

یک درخت بسیار بسیار بلند نارگیل بود و 4 حیوان زیر

یک زرافه
یک میمون
یک شیر

و
یک سنجاب
آنها تصمیم گرفتند که مسابف بدهند تا ببینند که کدامیک برای برداشتن یک موز از درخت از همه سریعتر است!

فکر میکنی کدامیک برنده می شود؟


جواب سوال بازگو کننده شخصیت توست

پس بادقت فکر کن

Now scroll down to see the analysis.

 

جواب را در زیر ببینید.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

 

If your answer is:
Lion = you're dull.


Chimpanzee = you're dense.
Giraffe = you're a complete moron.
Squirrel = you're hopeless.
A COCONUT TREE DOESN'T HAVE BANANAS.
Obviously you're stressed and overworked.
You should take some time off and relax
:DDD

 

 

 :اگر جوابت

شیر است = خسته و کسل هستی

میمون = خنگ هستی

زرافه = کاملا احمق هستی

سنجاب = ناامید هستی

 

 

 


درخت نارگیل که موز ندارد !!!!!


مشخصه که تحت فشاری و زیاد کار کردی باید یه مدتی کار نکنی و خستگی در کنیشاد باشید

 

منبع: گوشنوازارسال توسط داود
 
تاريخ : پنجشنبه پنجم آبان ۱۳۹۰
این یک سوال جالب هوش است.
در زیر 5 شکل اول مشخص شده است؛ شما باید با پیدا کردن رابطه‌ای منطقی شکل ششم را تشخیص دهید.

لطفا در کمال آرامش پاسخ دهید و تا مطمئن نشده اید که جواب را یافته اید یا قادر به پاسخ دادن نیستید به پاسخ نگاه نکنید.
سوال هوش        www.AlirezaWeb.com
پاسخ در ادامه


آیا مطمئن هستید به اندازه‌ی کافی فکر کرده اید؟!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
همان طور که در شکل زیر معلوم است, اشکال اعداد قرینه هستند که به هم متصل شده اند,
پس شکل ششم , دو 6 متقارن است.

سوال هوش        www.AlirezaWeb.com
ارسال توسط داود
 
تاريخ : پنجشنبه پنجم آبان ۱۳۹۰

در این مطلب یک تست جالب روانشناسی مطرح می شود که ارتباط شما را با دوست داشتن تا حدی مشخص می کند. پاسخ دادن و مشاهده نتیجهء این تست خالی از لطف نیست.

دوستی

 

بقیه در ادامه مطلب

 


سوال اول:

شما به طرف خانه کسی که دوست دارید می روید.
دو راه برای رسیدن به انجا وجود دارد:

ـ یکی کوتاه و مستقیم است که شما را سریع به مقصد می رساند ولی خیلی ساده و خسته کننده است
ـ اما راه دوم به طور قابل ملاحظه ای طولانی تر است ولی پر از مناظر زیبا و جالب است.

حال شما کدام راه را برای رسیدن به خانه محبوبتان انتخاب می کنید؟راه کوتاه یا بلند؟سوال دوم:

در راه دو بوته گل رز می بینید. یکی پر از رزهای قرمز و دیگری پر از رزهای سفید. شما تصمیم می گیرید 20 شاخه از رزها را برای او بچینید. چند تا را سفید و چند تا را قرمز انتخاب می کنید
(شما می توانید یا همه را یا از ترکیب دو رنگ انتخاب کنید)سوال سوم:

با لاخره شما به خانه دوست یا معشوقتان می رسید و یکی از افراد خانوادهء او در را بر روی شما باز می کند.
شما می توانید از او بخواهید که دوستتان را صدا بزند یا اینکه خودتان او را خبر کنید.
حالا چکار می کنید؟سوال چهارم:

شما وارد منزل شده به اتاق دوستتان می روید ولی کسی آنجا نیست. پس تصمیم می گیرید رزها را همان جا بگذارید.
ترجیح می دهید آنها را لب پنجره بگذارید یا روی تخت؟سوال پنجم:

شب می شود شما و او هر کدام در اتاقهای جداگانه ای می خوابید. صبح زمانی که بیدار شدید به اتاق او می روید: دوست دارید شما وقتی که آنجا می روید او خواب باشد یا بیدار؟

 

سوال آخر:

وقت برگشتن به خانه است آیا راه کوتاه و ساده را انتخاب می کنید؟ یا ترجیح می دهید از راه طولانی و جالب تر بوید؟

 

.

.

.

جواب ها

جواب سوال اول:

جاده نشان دهنده عشق است اگر راه کوتاه را انتخاب کرده اید. زود و آسان عاشق می شوید.
ولی اگر راه طولانی را انتخاب کرده اید به آسانی عاشق نمی شوید.جواب سوال دوم:

تعداد رز های قرمز نشان دهنده آن است که در یک رابطه چقدر از خودتان مایه می گذارید و تعداد رزهای سفید برعکس نشان می دهد که شما چقدر در ان رابطه از طرف مقابلتان انتظار محبت دارید.
به طور مثال اگر 18 رز قرمز و 2 عدد رز سفید انتخاب کرده اید به معناست که شما 90% محبت می کنید و 10% انتظار محبت از طرف مقابل دارید.


جواب سوال سوم:

سوال سوم نشان دهنده طرز برخورد شما با مشکلات در یک رابطه است. اگر شما از اعضای خانواده درخواست کرده اید که محبوبتان را صدا بزند به این معناست که شما از مواجه شدن با مشکلات می ترسید و امیدوار هستید که مشکلات به خودی خود حل شوند. ولی اگر خودتان به اتاق رفته اید که او را از حظور خود مطلع کنید این نشان می دهد که شما با مشکلات روبرو می شوید و دوست دارید آنها را هر چه زودتر حل کنید.


جواب سوال چهارم:

محل قرار دادن رزها نشان دهنده اشتیاق شما برای دیدن محبوبتان است. اگر آنها را بر روی تخت بگذارید نشان می دهد که دوست دارید او را زیاد ببینید و اگر انها را لب پنجره قرار می دهید یعنی اگر او را زیاد هم نبینید تحمل می کنید.


جواب سوال پنجم:

سوال پنجم نشان دهنده تفکر و طرز فکر شما در بارهء شخصیت فرد محبوبتان است. اگر شما او را در حالی که خوابیده است در اتاق می بینید. این به این معنی است که شما او را همانطور که است دوست دارید و اگر او را بیدار دیده اید یعنی انتظار دارید او مطابق میل شما بشود.


جواب سوال آخر:

راه بازگشت به خانه نشان دهنده دوام عشق شماست. اگر راه کوتاه را انتخاب کرده اید مدت عاشق بودن و دوست داشتن شما کوتاه است و اگر راه بلند را انتخاب کرده اید مدت زیادی در عشق خود پایدار خواهید بود.ارسال توسط داود
 
تاريخ : پنجشنبه پنجم آبان ۱۳۹۰
[تصویر: pxneh0hgzin2a9mgrh4e.jpg]
فقط آدم های عاشق میتوانند جواب این معما را بدهند
*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
[تصویر: awie3ghp3my8h1x3prj6.jpg]ارسال توسط داود
 
تاريخ : پنجشنبه پنجم آبان ۱۳۹۰
دیوفانوس از ریاضی دانان یونان باستان بوده که بویژه روی مساله های مربوط به عدد صحیح کار میکرده است. پس

از در گذشت دیوفانوس شاگردانش نوشته زیر را بر روی سنگ گور او حک کردند:اینجا ارامگاه دیوفانوس است.او عمری طولانی داشت یک ششم سالهای عمرش را در کودکی گذراند , پس از آن یک دوازدهم سالهای عمرش را در جوانی سپری کرد , انگاه پس از انکه یک هفتم از سالهای عمرش هم گذشت ازدواج کرد. پنج سال پس از انکه ازدواج کرد, همسرش برای او یک پسر اورد.سرنوشت چنین بود که این پسر پیش از او درگذرد در حالی که تعداد سالهای عمرش نصف تعداد سالهایی بود که پدرش زندگی کرد.دیوفانوس چند سال عمر کرد و مرگ او چند سال پس از در گذشت پسرش روی داد؟ برای جواب کلیک راست کرده Select All را انتخاب کنید.

دیو فانوس 84 سال عمر کرد . او در 33 سالگی ازدواج کرد ودر 38 سالگی صاحب یک فرزند شد.پسراو 42 سال عمر کرد و در زمانی که پدرش به سن 80 سالگی رسیده بود در گذشت.ارسال توسط داود
 
تاريخ : پنجشنبه پنجم آبان ۱۳۹۰

این خانوم به کدوم طرف میچرخه؟

اگر این خانم را در حال گردش در جهت عقربه ساعت می بینید شما از سمت راست مغز خود بهره می گیرید.

اگر این خانم را در حال گردش در جهت خلاف عقربه ساعت می بینید شما از سمت چپ مغز خود بهره می گیرید

اگر شما بدون تعییر در چشمتان هنگام نگاه کردن قادر به سوئیچ در هر دو جهت هستید هوش شما بالاتر از ۱۶۰ است که یک نابغه به حساب می آیید.

این تصویر در دانشگاه یل آمریکا در مطالعه ای ۵ ساله بدست آمده است .

تنها ۱۴ ٪ مردم آمریکا توانایی دیدن آن را در هر دو جهت دارند
ارسال توسط داود

پیج رنک

آرایش

طراحی سایت